Search
Close this search box.

Scurtă biografie
Iosif Trifa

1888

se naşte în data de 3 martie în comuna Certege, comitatul Turda, ca cel de-al patrulea fiu – din cei şase – al familiei Dumitru și Ana Trifa

1895 - 1899

Iosif Trifa urmează şcoala primară în satul natal, apoi cursurile gimnaziale în Brad

1903 - 1907

urmează cursurile liceului românesc „Samuil Vulcan” din Beiuş

1907

se înscrie la Academia Teologică din Sibiu.

1910

prin „Decret învăţătoresc”, obţine titlul de învăţător la Şcoala Poporală din comuna Vidra de Sus, protopopiatul Câmpeni. În acelaşi an obţine şi „Atestatul de Cualificaţiune” pentru misiunea de preot

1910 - 1911

îşi începe activitatea ca învăţător în Vidra de Sus. Aici o cunoaşte pe Iuliana Iancu, nepoata dinspre frate a lui Avram Iancu

se căsătoreşte cu Iuliana Iancu, fiind hirotonit preot, în acelaşi an, pe seama parohiei Vidra de Sus

1910 - 1911

începe o intensă colaborare în presa vremii. Publică numeroase articole (cu precădere, materiale de opinie şi atitudine, focalizate pe actualitatea imediată a vieţii „moţilor” între care trăieşte), în diverse cotidiene, periodice, îndreptându-şi atenţia spre „durerile” aproapelui

1912

i se naşte primul copil, Olimpia, pe care îl va pierde în anul urmator

1914

i se naşte al doilea copil, Titus Gheorghe, care moare în următorul an. Tot în acest an începe primul război mondial

1916

i se naşte al treilea copil pe care îl numeşte tot, Titus Gheorghe. A fost singurul fiu rămas în viaţă

1918

se naşte Augustina

se sfârşeşte Marele Război, dar izbucneşte epidemia de gripă spaniolă. Moare fiica sa Augustina şi soţia sa, Iuliana şi rămâne doar cu Tit

1920

îi apare, la Arad, prima carte de meditaţii – Spre Canaan

este chemat, în anul următor, de către Ioan Lupaş, celebrul profesor de istorie al Academiei Române, pentru a ocupa un post administrativ la Universitatea din Cluj. Totodată, Nicolae Bălan (fostul său profesor de la Academia Andreiană, ajuns acum mitropolit al Ardealului) îl invită, printr-o scrisoare, la Sibiu, pentru a-i încredinţa conceperea şi elaborarea unei publicaţii religioase poporale. Alege Sibiul

1921

la jumătatea anului ajunge în cetatea lui Hermann. Este numit duhovnic al Academiei Teologice şi director al orfelinatului

1922

la 1 ianuarie apare săptămânalul „Lumina Satelor”, cu binecuvântarea Mitropolitului Nicolae Bălan, avându-l ca „redactor responsabil” pe preotul Iosif Trifa

1923

apare Mişcarea spirituală Oastea Domnului, iniţiată de preotul Iosif Trifa în urma unei chemări la o viaţă nouă în Hristos, publicată în primul număr al „Luminii Satelor”. Organizaţia ajunge în ţară şi dincolo de hotarele ei, să atingă în câţiva ani cifre impresionante de membri, angajaţi activ în lupta împotriva sudalmei şi alcoolismului şi a tuturor păcatelor

1925

în toamna acestui an participă la pelerinajul de la Locurile Sfinte, împreună cu o delegaţie condusă de Mitropolitul Nicolae Bălan

1927

în august, suferă prima operaţie (dintr-un şir lung de intervenţii chirurgicale din care şapte vor fi foarte grele)

1929

achiziţionează o tipografie modernă din Leipzig-Germania în noiembrie, tipografie inaugurată în luna decembrie

1930

anul lungii internări de la Geoagiu. Internarea are loc la 4 iunie

1931

îl cunoaşte pe Pr. Vasile Ouatu în sanatoriul din Geoagiu

1932

la Rusalii, propune ca pe viitor, în fiecare an, la Praznicul Duhului Sfânt să se ţină sărbătarea Oastei Domnului

1933

în 24 ianuarie pleacă pentru tratament la Davos-Elveţia. În 26 septembrie revine în ţară pentru a se interna din nou la sanatoriul Geoagiu unde, cu câteva întreruperi, va sta până la 2 august 1934

în decembrie suferă a doua operaţie, la Sibiu

1934

începutul anului îl află pe părintele Iosif în sanatoriul „Martin Luther” unde suferă a patra operaţie

în februarie, cere transcrierea tipografiei la Registrul Firmelor pe numele său ca proprietar, transcrierea urmând să fie făcută în luna octombrie

în august suferă a cincea operaţie

1935

Mitropolia înaintează dosarul cu caterisirea preotului Iosif Trifa la Sfântul Sinod, după un conflict amar cu superiorul său, mitropolitul Nicolae Bălan

1936

în şedinţa din 13 martie, Sfântul Sinod confirmă sentinţa de comndamnare la caterisire cu numărul 4/1935 a Consistoriului Mitropolitan din Sibiu. Pe 16 martie, părintele Iosif Trifa, deşi bolnav, se deplasează la Bucureşti unde depune la Cancelaria Sfântului Sinod o cerere de graţiere, pe 16 martie la care Sfântul Sinod răspunde abia peste un an

în august, părintele se înbolnăveşte grav şi este supus unei noi operaţii a cincea, în Braşov

în decembrie este supus unei noi intervenţii chirurgicale la Sibiu, a şasea, în sanatoriul „Waxmann” de pe strada Stânca Păcii

1937

prin sentinţa din 9 martie, Sfântul Sinod îl ameninţă pe preotul Iosif Trifa cu excomunicarea în cazul nesistării foii „Isus Biruitorul”

în 27 iulie la sanatoriul „Waxmann” din Sibiu este supus unei noi intervenţii chirurgicale, a şaptea

în 12 septembrie se întrunesc în casa părintelui Iosif Trifa de pe Aleea Filozofilor 12, cinci sute de fraţi ostaşi din întreaga ţară, unde îşi exprimă în scris adeziunea faţă de Biserica Neamului printr-o Moţiune istorică. Delegaţia formată din cinci fraţi ostaşi a mers cu Moţiunea la Mitropolitul Nicolae Bălan, însă nu a fost primită

1938

în 28 ianuarie, Tribunalul Sibiu dă sentinţa numărul 13 prin care i se confiscă tipografia „Mireasa Vântului”

până în acest an publică aproape patruzeci de titluri de carte de factură religioasă (originale şi prelucrări), tipărite într-un tiraj de peste un milion de exemplare. De asemenea, tipăreşte peste 300 000 de exemplare de calendar – carte (aferente fiecărui an) şi mii de Biblii ortodoxe, rezervate, în special, publicului ţintă al foii, adică sătenilor

în 12 februarie trece la Domnul

1990

în şedinţa din 28 septembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române decide ridicarea caterisirii preotului Iosif Trifa, reabilitându-l postum

Așteptăm sugestiile tale